Barrydale Cellar
Barrydale Cellar
Barrydale, Scenic Cape Route 62,
Klein Karoo 6750
Boplaas Family Vineyards
Boplaas Family Vineyards
P.O. Box 156
Klein Karoo
Boplaas Family Vineyards Since 1880
Boplaas Family Vineyards Since 1880
P.O. Box 156
Calitzdorp, Klein Karoo 6660
Calitzdorp Wine Cellar
Calitzdorp Wine Cellar
P.O. Box 193
Calitzdorp, Klein Karoo 6660
De Krans Wine Cellar
De Krans Wine Cellar
Scenic Cape Route 62,
CALITZDORP, Klein Karoo 6660
De Wet Co-Op
De Wet Co-Op
P.O. Box 16
Klein Karoo 6853
Grundheim Wine Cellar
Grundheim Wine Cellar
P.O. Box 400
Oudtshoorn, , Klein Karoo 6620
Peter Bayly Wines
Peter Bayly Wines
Baylys' Farm, Groenfontein, Calitzdorp
Klein Karoo 6660
de Krans
de Krans
Scenic Cape Route 62
CALITZDORP, Klein Karoo 6660